Møde: Tirsdag den 6. november 2012 kl. 18.30 – 20.30
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Afbud: Henrik og Marianne
 
DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
                godkendt
                               
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
Se bilag
 
 1. Evaluering af mødet med klasseforældrerådene og øvrige forældre om PALS.
 
Godt arrangement (fælles pause manglede til fælles snak)
God stemning
Engagerede forældre
Repræsentanter fra PALSTEAMET godt inde i PALS
Mange gode diskussioner
 
Hvordan får vi PALS formidlet til de forældre der ikke var der?
EVT krav til forældrerådene om at deltage, opstille områder der kan bearbejdes til forældrerådene.
Alle klasser bør repræsenteres..
Hanne samler op for skolebestyrelsen
 
Vigtigt at PALSTEAMET samler op på mødet.
Der er et menupunkt på hjemmesiden omkring PALS.
PALSTEAMET deltager i nogle elevrådsmøder.
 
           
 1. Trafikpolitik
 2. Skal politikken ændret? Praksis omkring cykling med elever svarer ikke til politikken, hvad gør vi?
 3.  Vi undersøger om trafikpolitikken kan revideres. Hvornår tager vi på cykeltur med børnene i skoletiden? Mellemtrinnet er trinnet, hvor man kan starte, på trafikerede veje i nærområdet. JO checker med hensyn til ændring i politikken.
   
   
   
  1. Legeplads – reklamefinansieret
  2. Godkendelse af princip.
  3.              7 dot i værdier slettes
   Princippet godkendes, under forudsætning af at forvaltningen godkender princippet.
            
    
   1. Principper (bilag)
   2. Gennemgang af alle principperne, således vi får et overblik over opgaven med af revidere. Principperne bedes læst inden mødet.
   3.  
    Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Doris, lars, Hanne,  Linda. Principper kommer på det første møde efter nytår.
     
     
     
    1. Målsætning for bestyrelsens arbejde i skoleåret 12/13
    2. Gennemgang af ledelsens forslag til arbejdsdag. Datoforslag 12.1. eller 26.1. 2013 kl. 9.00-16.30. Tjek muligheder inden mødet.
    3. Ledelsen laver oplæg til dagen, hvor fremtid, visioner, inklusion er pejlemærker.  Dato: 12.1
      
     1. Forslag fra Jonna om DK indsamling 2013 (bilag)
     2. Behandling af forslag og beslutning
     3. Skolebestyrelsen giver opbakning til Jonna. Der snakkes med Jonna om muligheder. Jonna informerer forældrene om initiativet og evt andre tiltag.
      Der undersøges om der må opstilles indsamlingsbøsser.
       
      1. Meddelelser
      2. Formand
      3.  
       1. Skoleleder
        • Personaleændringer Nathalie startet i stedet for Per der er gået på pension, Marie Hassingboe ansat da Tom havde fået nyt job. Marie s job i dussen overtages af vikar. Ekstra bevilling til pæd. Medhjælper i specialklasserne, Tilde ansat.
        • Legeplads omkring dus igangsat.
       2. Medarbejderrepræsentanter
        • Doris uddelte informationsbrev fra aalf.
        • Rasmus orienterede omkring pals opstart.
       3. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
        
       1. Evt.
        • Hunde besørger omkring brandvejen. Vi checker op.
       2. Godkendelse af referat
        
        
        
       Næste møde: Den 4. december 2012 kl. 18.30 – 20.30