Flere forældre har henvendt sig med problemer vedr. disse programmer, bl.a. CD-ORD 7 m.m. Jeg prøver at finde de oftest stillede

- Forkert login - der er tale om ELEVENS UNI-login, IKKE ForældreIntra-login eller computer login. Hvis du er i tvivl om eleven har ændret på kodeordet, så få en ny udskrift fra klasselæreren. Ofte tager man fejl af elevens computer log-in og UNI-login (disse er ikke altid ens)

- Når taleaftalen installeres skal det gøres EFTER installation af CD-ORD 7 - ellers virker IDA og CARSTEN stemmerne ikke.

 

 - Hvis elevens uni-login ikke accepteres på mikroværkstedet, kan det være fordi man har forsøgt sig via download-ikonet (kun for lærere/ skoler), i stedet skal man via www.tjektasken.nu - der er der også et download ikon!

 

Venlig hilsen

Kristian Lund