Skolens computere (DAKS-net)
 
Samtlige elever på skolen har et personligt brugernavn (UNI-ID) samt en personlig kode.
 
• Adgangskoden til netværket er personligt og må  ikke videregives til andre.
• Enhver brug af andres brugernavn og adgangskoder er forbudt. I nødsituationer kan man bruge et gæstelogin.
• Får eleven mistanke om, at hendes personlige kode kendes af andre, skal hun omgående rette henvendelse til klasselæreren for at få tildelt en ny kode.
• For at forebygge misbrug  skal der skal logges af netværket, hver gang computeren forlades.
 
Administreres af Michael Mortensen