Byplanvejens skole har en lang tradition som praktikskole. Vi tager opgaven som praktikskole alvorligt af primært tre grunde:
 
1. Vi betragter praktikken som et vigtigt element i læreruddannelsen
 
2. Vi ønsker at præge uddannelsen gennem bl.a. den praktikundervisning, som lærere på Byplanvejens Skole gennemfører på 1. årgang.
 
3. Det er en fordel for skolens udvikling, at medarbejderne gennem lærerpraktikken får lejlighed til at reflektere over og drøfte planlægning, gennemførelse og evaluering af praktiske undervisningsforløb sammen med de studerende.
 
Fra skolens side synes vi, at vi har noget at give de studerende med som ballast. Udover at de får mulighed for at gøre egne lærererfaringer og får lejlighed til at reflektere herover sammen med praktiklærere, vil vi også give de studerende mulighed for at blive en så integreret del af skolens liv, som det er muligt i den forholdsvis korte periode, de er her. Tidligere studerende beskriver os på følgende måde: ” Vi bliver godt modtaget – der er et godt klima – alle er flinke til at hjælpe – vi føler os som en del af fællesskabet.” Derudover får de studerende lejlighed til at opleve, hvordan omstilling, forandring og udvikling ser ud og virker på Byplanvejens skole.
 
 
Praktiske oplysninger i forbindelse med praktikken:
 
Byplanvejens skole har en praktikkoordinator, hvis opgave er at tilrettelægge de enkelte praktikforløb og holde kontakt til Seminariet.
Det betyder, at den studerende, der skal i praktik på skolen, henvender sig til koordinatoren og får en samtale om, hvilke fag og klasser der ønskes, hvorefter skemaet udformes. Praktikkoordinator er Skoleleder Bent Jensen, som modtager alle henvendelser ang. praktik.
 
I øjeblikket modtager skolen en halv 1. årgangsklasse hvert andet år, og de samme studerende kommer i praktik i de samme klasser på 2. årgang. Det giver en god sammenhæng i praktikforløbet.
 
Inden 1. årgang kommer i praktik, holdes et informationsmøde for alle studerende, som får mulighed for at se skolen og møde deres praktiklærere.
 
Fra 3. årgang kommer 2 – 3 studerende, der skal være i praktik dels sammen med en lærer dels alene.
 
På 4. årgang skal de studerende bestå deres praktik. Det betyder, at praktiklærerne skal bedømme de studerende og give dem en skriftlig udtalelse, der skal munde ud i: bestået/ikke bestået.
 
Du kan downloade vores praktikpolitikfolder herunder eller i menupunktet "Dokumenter".
 
 www.byplanvejensskole.dk/Infoweb/Indhold/Information/Praktikskole/Håndbog%20til%20praktikanter%202010.pdf