MØDE: Tirsdag den 4. december 2012 kl. 18.00 – 19.00.
NB! Efterfølgende julefrokost fra kl. 19.00! – af hensyn til bespisning udbedes besked om afbud, til skolens kontor, senest mandag kl. 12.00.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
godkendt
                               
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
Se bilag
 
 1. Økonomi
 2. Budgetopfølgning og forventet årsafslutning
 3. Skolen: Budget godkendt. Der forventes et overskud på 700 000.
  Dus: budgettet holder. Der er brugt en stor del på legeplads.
  godkendt
  1. Tanker om fremtidige prioriteringer og budget 2013
  Hvis der som forventet bliver 700 000 kr. i overskud. Ledelsen arbejder på kommende budget
  1. Statusrapport fra hverdagen på Byplanvejens Skole
  2. Status på Pals
  3. Det har været godt at komme ”rigtig” i gang. På sidste personalemøde havde vi en opsamling på, hvor vi er? Der var overvejende positive tilbagemeldinger.
   Der er fremgang i personalet med henblik på, at se meningen.
   Vi skal i gang med forældrerådgivning og konsekvenser.
   Vigtigt med forældreinformation, når vi bevæger os videre.
   1. Arbejdstemaer i personalegruppen
   Inklusion: vi er ved at lave en definition på inklusion.
   Social kapital har fyldt meget, mest i afdelingerne. Det indarbejdes i de ting vi går og gør.
   Skoleplanen skal revideres.
   Der er startet en værdidebat op. Vigtigt at vi får defineret værdierne og set på hvilke værdiord vi bruger.
   Løbende apv, der skal laves et nyt næste år.
   Budgettet for næste år starter sin proces nu.
   Der skal foretages en evaluering af afdelingsopdelingen.
    
    
    
    
    
    
   1. Meddelelser
   2. Formand
   3. Arbejdslørdag. Hvorhenne? Den 12 januar.
    1. Skoleleder
    Gorm ansat som erstatning for Rasmus.
    Gitte træder ind i skolebestyrelsen i stedet for Rasmus
    Anders træder ind som PALS koordinator.
    Ditte og Liv skal på restbarsel, begge i 3 måneder, der skal ansættes.
    Har været på kursus i god ro og orden i folkeskolen. Vi skal have set på cirkulæret her i skolebestyrelsen. Skal sættes på dagsordenen.
    1. Medarbejderrepræsentanter
    Doris har været i Kbhvn sammen med lærerforeningen og se på projektskoler. Doris informerede om besøget og nogle nye vinkler på forældresamarbejdet.
    1. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
    Henvendelse omkring gangbroen over Byplanvejen. Hvem salter, holder den fri for is
    Henvendelse omkring arrangementet til klippedagen. Det virkede kaotisk og uden styring i hallen.
    1. Evt.
              Lars- Ønske om information omkring skolens organisationsplan.
                  Lovpligtig førstehjælp, hvordan gøres det på skolen.
    Ønske om at vide noget om skolens beredskab for forskellige hændelser.
               
             
     
    1. Godkendelse af referat
     
     
     
    Næste møde: Den 5. februar 2013 kl. 18.30 – 20.30