referat:
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
           
          godkendt med halvt punkt 4. Punkt 6 udgår
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
   
               Ingenting
         
 
 1. PALS – status
 
             Der arbejdes med involverede tilsyn.
 
 1. Folkeskolereformen
 2. Gennemgang og drøftelse
 3.             Linda lavede en hurtig gennemgang
              Punktet tages op igen i januarmødet.
   
  1. Udvalgets oplæg til ordensregler for Byplanvejens Skole
  2. Gennemgang og drøftelse
  3.              Sættes på næste møde,  jo redigerer
   1. Idékatalog til klasseforældrerådene
   2. Udvalgets præsentation af inspirationsmateriale
   3.  
    1. Meddelelser
    2. Formand
    3. Skoleleder.
    4.                   Ipads udleveres- møbler indkøbt. Pæd medarbejdere kursus starter imorgen. "Klasserumsledelse"- vi sætter fokus på pæd arbejdspladser, ledelsen arbejder på snarest at få besked. Vi er med i rengøring i dialog, kurset afsluttes den 5 december med et dialogmøde.
     1. Medarbejderrepræsentanter
                     
     1. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
                             Hanne: fle samtaler, nogle forældre negative omkring samtalerne. Meget              ventetid. Kan der laves en løsning?
      
     1. Punkter til næste møde
     2. Repræsentanter til møde for nye børnehaveklasseforældre den 15.1.2014
     3. Budgetopfølgning
     4. Ordensregler
     5.  
      1. Evt.
       
                   Ønske om ændring af dagsorden, flere meddelelser ud inden. For meget lytning og for lidt diskussion.
      Set- uppet ændres. Tages op på januarmødet.
                 
       
      1. Godkendelse af referat
       
       
      Næste møde: Den 10. december 2013 kl. 18.00 – 21.00 (Bemærk tidspunkt pga julefrokost!)