Møde: Tirsdag den 4. september 2012 kl. 18.30 – 20.30
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
Godkendt
                               
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
ingenting
 
 1. Det kommende møde med klasseforældrerådene og øvrige forældre. TEMA: PALS, dato: Torsdag i uge 43, den 25.10.2012
 2. Planlægning af mødet
 3.             Dato er meldt ud 25/10-12
   
  1. Budgetopfølgning
   
  Skole regnskab godkendt – Regnskabet forventes at gå i nul
  Dus regnskab godkendt
   
  1. Læreransættelser
  2. Nedsættelse af ansættelsesudvalg til de kommende ansættelsessamtaler.
  3. Ansættelse pr 1 nov
   Doris
   Hanne
   Niels Christian
    
   1. Legeplads – reklamefinansieret
   2. Forespørgsel fra DUS-forældreråd behandles
   3.  
    Dussen nedsætter udvalg (evt forældreråd) og skolebestyrelsen behandler konkrete henvendelser.
    Der laves principper næste gang. LVI og JO laver oplæg til næste møde
     
    1. My locker
    2. Tilbud om opstilling af skabe drøftes.
    3.  
     Processen igangsættes. Der kommer oplysning omkring skabene på intra
      
      
      
     1. Målsætning for bestyrelsens arbejde i skoleåret 12/13
      
     LVI/jo laver oplæg til en arbejdsdag omkring skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 12/13. Datoen meldes ud snarest
     Emner sendes ud og vælges på næste møde.
      
     1. Meddelelser
     2. Formand
     3. ingenting
      1. Skoleleder
      Lise træder ud af skolebestyrelsen-Lars træder ind
      Vi er kommet godt i gang i det nye skoleår
      Udbedringer i gang omkring skolen
      Fokus på fravær
      Lys i PMC udskiftet
      1. Medarbejderrepræsentanter
      Doris: Udsender materialer fra dlf på email eller udleveres i kopi
                  Kort omkring besparelser
      Rasmus: Vi er kommet godt i gang, god stemning på personalestuen
      1. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
      Efterlysning af information fra ledelsen
      Forespørgsel omkring tur til Heide Park
      Forespørgsel ang budgetter for den kommende tid, inventar, projektor osv.
      Forespørgsel omkring 4 klasse dele hold.
       
      1. Evt.
      Ingenting
       
      1. Godkendelse af referat
      Godkendt
       
       
       
      Næste møde: Den 2. oktober 2012 kl. 18.30 – 20.30