Skolen har købt licens til et enestående værktøj til forældre, lærere og elever:
Skoleaftalen fra Mikroværkstedet.
 
Pakken består af følgende programmer:
 
10Finger 3                                                             Alf og Alfabetet
CD-ORD 7                                                             Den Talende Bog
Det Eksplorative Univers                                         Diktatværkstedet - Niveau 2
Diktatværkstedet - Niveau 3                                    Elevplansværktøjet
En Verden med Matematik                                       Fortæl NU!
Fresko                                                                   Galleriet
Little Bridge                                                            Læsehuset
Læselandet 2                                                          LæseVærktøjet - Engelsk
Maskinskrivning med edb                                         Matematik i Måneby+
Matematikhuset                                                       MatematikVærktøjet - Niveau 1
MatematikVærktøjet - Niveau 2                                 Om materialet
Priser                                                                     SECRETS
SkanRead                                                               Sportsplanner
staver.dk                                                                Systemkrav
Tegneserien                                                            Words and Sentences
 
Programmerne kan frit downloades af lærere, forældre og elever tilknyttet Byplanvejens skole
 
Udover anvendelse i den daglige undervisning kan lærerne  henvise til programmerne i deres bestræbelser på at tilpasse undervisningen til den enkelte elev.
Forældrene kan tilsvarende anvende dem som en form for lektiehjælp til deres børn.
Eleverne kan få et stort udbytte af programmerne uanset hvorledes de er blevet henvist til dem.
 
Vi venter os specielt meget af CD-Ord 7, som har sin styrke ved både at kunne anvendes i den almindelige læse-skriveundervisning og som et fint værktøj til de elever, som har behov for en håndsrækning for at få lært og vedligeholdt læse-og skrivefærdigheder.
 
Download af programmerne sker ved hjælp af UNI-login fra
 
http://www.tjektasken.nu/
 
(Disse logins administreres af AM - I er velkomne til at henvende jer i "buret" på Skolebiblioteket eller ringe til kontoret, hvis der er problemer. )
 
Se i øvrigt det nye punkt på skolens hjemmeside under IT:
http://www.byplanvejensskole.dk/Infoweb/Indhold/IT/Mikroværkstedet.htm
 
 
Venlig hilsen
Kristian Lund og Anders Marborg