DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
Kvalitetsrapport 3.5
                               
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
b-hus nye mål – skaterrampe- nyt inventar
elevrådet har også snakket om ny reform.
 
 1. PALS – status
Pals datoer vedlægges referatet
 
3,5 kvalitetsrapport
 
Henrik og Hanne laver et høringssvar.
 
 1. Udvalgets oplæg til ordensregler for Byplanvejens Skole
 2. Gennemgang og drøftelse
 3.  
   
  1. Forholdet mellem bestyrelsen og personalet på skolen
  2. Bestyrelsens deltagelse i arrangementer på skolen
   •  Ledelsen laver et oplæg.
   • Hvordan kan vi gøre forholdet stærkere?
    
   1. Idékatalog til klasseforældrerådene
   2. Nedsættelse af udvalg til drøftelse af hvad materialet skal indeholde med udgangspunkt i tidligere udarbejdet mappe.
    • Udvalg nedsat: Pia, Hanne, Vibeke. Deadline 10 dec.
     
    1. Planlægning af årets møde med klasseforældrerådene og DUS-råd.
    2. Hvad skal årets tema være og hvornår skal vi holde mødet?
     • Mødet udsættes til foråret, tema: skolereformen
      
     1. Budgetopfølgning
     • Informerede om nye investeringer
     • godkendt
      
      
      
     1. Meddelelser
     2. Formand
      • ingen
      • Skoleleder
      • Temamøde om fremtidens skole
      • Vibeke Thiel afskedsreception fredag den 10/10
      • Ny pædagog startet
      • 2 påbud af AT i Dus. ( lys og temperatur)
      • Medarbejderrepræsentanter
      • Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
       
      1. Punkter til næste møde
      Planlægning af møde med klasseforældrerådene.
      Ordensregler
      Reform
       
      1. Evt.
      • Heldagsarrangement for skolebestyrelsen 18. januar
       
      1. Godkendelse af referat
       
       
      Næste møde: Den 12. november 2013 kl. 18.30 – 21.00