Møde: Tirsdag den 2. oktober  2012 kl. 18.30 – 20.30.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 fraværende: Marriane, Pia
 
DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
                Godkendt
          Nyt punkt: punkter til næste møde.
 
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
 2. Det kommende møde med klasseforældrerådene og øvrige forældre. TEMA: PALS, dato: Torsdag i uge 43, den 25.10.2012
 3. Endelig planlægning af mødet
 4. Legeplads – reklamefinansieret
 5. Behandling af forslag til princip.
 6. Inklusion
 7.  
  1. Drøftelse af definition opfølgning på lærer og pædagog møder
  - punktet udsættes.
   
   
   
   
   
   
  1. Kvalitetsrapporten
  2. Gennemgang og evt høringssvar
  3.  
    
    
   1. Målsætning for bestyrelsens arbejde i skoleåret 12/13
    
   1. Gennemgang af mulige emner
    
   1. Meddelelser
   2. Formand
   3. - ingenting
    1. Skoleleder
     • Ny fysik lærer i Pers stilling ansat
     • Spørgeskema til inklusion inden fredag den 5 okt.
     • Flisearbejdet i gang
     • Ny medarbejder hos serviceafdelingen, i jobtræning.
    2. Medarbejderrepræsentanter
    3. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
     
    1. Evt.
          
     
    1. Godkendelse af referat
     
     
     
    Næste møde: Den 6 november 2012 kl. 18.30 – 20.30