SKOLEBESTYRELSESMØDE

BYPLANVEJENS SKOLE

 

Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 18.30 – 20.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DAGSORDEN:

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.


 

Godkendt

2. MEDELSER FRA ELEVRÅDET

Snakket pals, om at komme igang igen

Snakket lock out og hvordan oplevelsen har været.

Elevrådet har talt om at komme igang igen.

Niende klasserne har travlt med eksamen og føler et pres. 

3. Økonomi

a. Budget 2013

i. Godkendelse af DUS budget

Der kommer små årgange som betyder noget for økonomien på sigt. Pt ligger vi lige på grænsen.

Godkendt

ii. Tanker om fremtidige prioriteringer

Snak om mediatek

snak om ipaden kontra andre enheder.

 

4. PALS – status

Vi er gået igang igen, vi skal op på hesten igen. palsteamet har holdt mødeø den 23 MAJ er næste møde (skolebestyrelsen inviteret), hvor klasseledelse er på, bla. rutiner og klasseregler. Der arbejdes i husene. Der uddannes to familierådgivere, en pædagog og en lærer.

 

5. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

a. Oplæg og drøftelse af bekendtgørelse

Udsættes

6. Revidering af årshjul

Der udarbejdes et tilrettet årshjul. Linda sender ud

Folder om skolebestyrelsesarbejdet laves/Findes.


 

7. Kalender 13/14

a. Placering af møderne i næste skoleår

Forslag udleveret og godkendt. Tidspunkt:18.30 - 21.00

 

8. Efter lockouten

a. Manglende undervisningstimetal

b. Hvordan kommer vi videre

Vi er kommet igang og lærerne har været glade for at komme igang igen. det har været hårdt.

Med hensyn til timetallet arbejdes der lige nu på at samle tallene sammen. Der er nogle klasser der skal have flere timer. niende klasserne skal ikke have ekstra timer.

Desværre er der blevet aflyst nogle skole/hjem samtaler, disse bliver ikke gennemført.

 

9. Meddelelser

a. Formand

Godt med morgenmad 1. dag efter lockouten.

b. Skoleleder

Skolechefen stopper

De to stillinger opslået for overtallige. En overtallig har været til samtale.

Jytte stopper i maj, Nathalies vikariat ophører ved årets slut. Marie stopper ved årets slut.

to nye pædagoger skal ansættes i dus.

Seniorjobber starter i serviceafdelingen fra mandag.

c. Medarbejderrepræsentanter

ingenting

Gitte stopper i bestyrelsen, Anders er ny medarbejderrepræsentant.


 

d. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer

Ingenting

 

10. Punkter til næste møde

Opfølgning på budget dus/skole usendes med dagsorden.

bekendtgørelsen om god orden i skolen.

Husk dagsorden ud til tiden.

 

11. Evt. 

 

12. Godkendelse af referat

 

 

Næste møde: Den 11. juni 2013 kl. 18.30 – 20.30

 

 

Venlig hilsen