MØDE: Mandag den 25. februar 2013 kl. 18.30 – 20.30.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
DAGSORDEN:
 
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
                               

     2. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET

 1. intet

     3.Økonomi

 1. Regnskab 2012
godkendt
 1. Budget 2013
godkendt
 1. Tanker om fremtidige prioriteringer
Ledelsen informerede. Tankerne skal bla ud i medarbejderstaben
 1. PALS - status
Vi er godt i gang. Palsteamet følger udfordringerne. Der er lavet et ”pals hjul”. Hjulet er med til at vise, hvor vi er.
Ros for at der bliver meldt ud til forældrene via intra.
Børnene har taget belønningssystemet godt til sig. Det er ikke ”købe ting”, men derimod både hyggelige og faglige belønninger, der kommer.
Der arbejdes også med konsekvenser.
 
 
 1. Værdidebat
 2. Orientering om arbejdet med revidering af skolens værdigrundlag.
 3. De tre pals ord trivsel, respekt og ansvar indgår som en naturlig del værdigrundlaget. Udover disse tre er ordene faglighed, læring og fællesskab i spil.
   
  1. Drøftelse af oplæg.
   Forskellige input fra skolebestyrelsen.
   Processen kører videre.
   
   
  1. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
  2. Oplæg som inspiration til drøftelse på næste møde i marts.
  3. Linda gennemgik bekendtgørelsen.
   Drøftelse af hvordan regelsættet kunne se ud.
    
   1. Høringssvar
    
   Intet behov for høringssvar     
    
   1. Meddelelser
   2. Formand
    • Vigtigt at fastholde mere ud på intra. Ros
    • Afbud til næste møde.
    • Skoleleder
    • Princip om reklamefinansiering er igennem forvaltningen og godkendt
    • Årshjulet for skolebestyrelsen bør revideres ( evt på næste møde)
    • Mødedag tages op på næste møde.
    • Vi har serviceleder i jobrotation, er under uddannelse.
    • Hallens gulv er blevet lakeret
    • Serviceafdelingen har ryddet op i alle depoter
    • Medarbejderrepræsentanter
    • Doris: informerede om forhandlingerne omkring ny arbejdstidsaftale for lærerne.
    • Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
    • Spørgsmål omkring vejledning omkring efterskoler. Det ligger hos uu vejlederen.
     
    1. Punkter til næste møde
    • Fremme af god orden
    • Mødedag
    • Revidering af årshjul
    • Økonomi dus
     
     
    1. Evt.
    ingenting
     
    1. Godkendelse af referat
     
    godkendt
     
     
     
     
    Næste møde: Den 12. marts 2013 kl. 18.30 – 20.30