DAGSORDEN:
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
          godkendt,  punkt 7 udsættes
 
 1. MEDDELSER FRA ELEVRÅDET
                      Fælles elevrådsdag for området.
                      omhandlende valg i livet og miniråd for området.
                      Danske skoleelever laver arrangement for elevrådet i forbindelse med skolereform
 
 1. PALS – status
                      Der ændres i planerne således at de næste gange kommer til at omhandle en    
                      opsamling af det nuværende niveau.
                      Vi er begyndt med hændelsesrapporter til en systematisering af hændelser.
 
 1. Udvælgelse af repræsentant(er) til møde for nye bh.kl.forældre den 15.1.14
                       Jesper og Niels Christian
               
 1. Eventuelt høringssvar vedr. skolereform
 2. Kommentarer til politisk eventuel udmelding i høring? Vi ved endnu ikke om der kommer noget, men er blevet varslet en høring. Materiale udsendes hurtigst muligt, hvis der kommer noget.
 3.                      Der laves et høringssvar omkring den understøttelse undervisning, med 
  henblik på procentfordelingen. Genovervejelse omkring en aftale mellem kommunen og dlf.
   
                     
  1. Udvalgets oplæg til ordensregler for Byplanvejens Skole (bilag)
  2. Gennemgang, drøftelse
  3.                       Godkendt
    
   1. Idékatalog til klasseforældrerådene
   2. Udvalgets præsentation af inspirationsmateriale
   3. Udsat
     
    1. Budgetopfølgning (bilag)
                          Vi har en sund økonomi. Budget godkendt
                           Dussen udsat
     
     
     
    1. Temadag den 18. januar 2013
    2. Praktisk info om dagen
    3. Tema(er) for dagen?
    4.                       A. Mødet holdes på hvidehus.
                           B. Reform og mødestruktur
      
     1. Meddelelser
     2. Formand
     3.                         Formanden er tilbage.
      1. Skoleleder
                              Intet
      1. Medarbejderrepræsentanter
                              Terminsprøver igang
                              Ventetiden på arbejdstid og reform på Byplanvejens Skole fylder meget
       
      1. Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer
                              Intet
       
      1. Punkter til næste møde
                Punkt 7
      1. Evt.
                            Forslag om en antimobbeplan for skolen. Doris og Jo arbejder videre.
       
      1. Godkendelse af referat
                             Referat godkendt
       
       
      Næste møde: Den 4. februar 2014 kl. 18.30 – 21.00
       
       
      Referent: Jens Overgaard