AALBORG KOMMUNES KVALITETSUNDERSØGELSE.
I forhold til kommunesn kvalitetsundersøgelse skal Byplanvejens Skole arbejde specifikt med følgende områder:
  • Elevfravær. På undersøgelsestidspunktet havde skolen et relativt højt elevfraværsdage. årsagen til disse skulle analyseres og gøres rede for. dette er sket, og vi konstaterer, at vi har "hold" i alle vore elever. På den ene eller anden måde.
  • Evalueringskultur. Skolens status på undersøgelsestidspunktet var, at den havde både evaluering og en evalueringskultur. Der manglede overordnede principper herfor. Dette arbejde er under udførelse.
  • Sammen med kommunens øvrige skoler arbejdes endvidere med: liniefagskompetence i undervisningen, læsepolitik, skole-hjemsamarbejde,dus-indholdsplan.
 
EGNE HANDEPLANER.
På Byplanvejens Skole er det endvidere prioriteret at arbejde med
  • Elevtrivsel, herunder ordensregler, sundhed, udearealer
  • Faglighed i undervisningsmidler og IT-udstyr. Med hensyn til IT er skolens IT-standard efterhånden af ret høj. ikke bare ressourcerne taget i betragtning. Hvad angår de øvrige undervisningsmidler, kan vi desværre også genkende beskrivelser af for få og for gamle materialer på området. Dette er i høj grad et eksempel på den konstante prioritering, der må foretages med ressourcerne. det betyder desværre at der må nedprioriteres noget, der ikke kan bære det.