Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 24.8 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,8 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 17.0 elever pr. klasse
   
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Oplysninger vedr. karakterfordeling ved folkeskolens afgangsprøve - 9. klasse samt gennemsnitskarakterer for grundskoler, kan ses ved at følge nedenstående links:
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc 

Antal lærereOpgørelse over antallet af lærere:

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 07-08-2015:  44
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  ?
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  ?


 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale